הודעות וחדשות

  קמפוס אינטרנטי

  על ידי Admin User בתאריך

  כיתות לימוד -"קמפוס אינטרנטי"
  כניסת סטודנטים   פניה לתמיכה בווצטאפ

  מרצים: להיכנס מהמחשב באמצעות תוכנת זום
  סטודנטים
  לחצו על מספר הכיתה לכניסה

  כיתה כניסה חלופית שם הכיתה 
  100 100
  Asa Room 100
  101 101 Asa Room 101
  102 102 Asa Room 102
  104 104 Asa Room 104
  105 105 Asa Room 105
  201 201 Asa Room 201
  202 202 Asa Room 202
  203 203 Asa Room 203
  204 204 Asa Room 204
  214 214 Asa Room 214
  215 215 Asa Room 215
  301 301 Asa Room 301
   302 302  Asa room 302
   303 303  Asa Room 303
  5 5 Ono Room 5
  7 7 Ono Room 7

   

   

   

   

   

  נושאים ישנים יותר לדיון...