הודעות וחדשות

  קמפוס אינטרנטי

  بواسطة - Admin User

  כיתות לימוד -"קמפוס אינטרנטי"
  כניסת סטודנטים   פניה לתמיכה בווצטאפ

  מרצים: להיכנס מהמחשב באמצעות תוכנת זום
  סטודנטים
  לחצו על מספר הכיתה לכניסה

  כיתה שם הכיתה 
  100 Asa Room 100
  101 Asa Room 101
  102 Asa Room 102
  104 Asa Room 104
  105 Asa Room 105
  201 Asa Room 201
  202 Asa Room 202
  203 Asa Room 203
  204 Asa Room 204
  214 Asa Room 214
  215 Asa Room 215
  301 Asa Room 301
   302  Asa room 302
   303  Asa Room 303
  5 Ono Room 5
  7 Ono Room 7
  موضوعات قديمة...