הודעות וחדשות

  קמפוס אינטרנטי

  על ידי Admin User בתאריך

  כיתות לימוד -"קמפוס אינטרנטי"
  כניסת סטודנטים   פניה לתמיכה בווצטאפ

  מרצים: להיכנס מהמחשב באמצעות תוכנת זום
  סטודנטים
  לחצו על מספר הכיתה לכניסה
  לצורך צפיה במערכת שעות שבועית - יש להתחבר למוודל!!

  מספר הכיתה
  100
  101
  102
  104
  105
  201
  202
  203
  204
  214
  215
  301
  302
  303
  5
  7

   

   

   

   

   

   

  נושאים ישנים יותר לדיון...