התחברות

הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות עזרה עם הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

הוראות כניסה למערכת

שם משתמש \ اسم الم:ستخدم  :  תעודת זהות ללא הספרה 0 בהתחלה.

סיסמה \ كلمة المرور : קוד סודי 4 ספרות  כפי שנשלח לכם מהמכללה.

ניתן לשחזר\לקבל סיסמה לדוא"ל:
סטודנטים : פורטל סטודנט  מרצים :פורטל סגל
פניה לתמיכה: פניה באימייל, טופס פניה לתמיכה


סרטון הדרכה - שחזור סיסמה.