הודעות וחדשות

קמפוס אינטרנטי

קמפוס אינטרנטי

על ידי Admin User בתאריך
מספר תגובות: 0

כיתות לימוד -"קמפוס אינטרנטי"
כניסת סטודנטים   פניה לתמיכה בווצטאפ

מרצים: להיכנס מהמחשב באמצעות תוכנת זום
סטודנטים
לחצו על מספר הכיתה לכניסה

כיתה כניסה חלופית שם הכיתה 
100 100
Asa Room 100
101 101 Asa Room 101
102 102 Asa Room 102
104 104 Asa Room 104
105 105 Asa Room 105
201 201 Asa Room 201
202 202 Asa Room 202
203 203 Asa Room 203
204 204 Asa Room 204
214 214 Asa Room 214
215 215 Asa Room 215
301 301 Asa Room 301
 302 302  Asa room 302
 303 303  Asa Room 303
5 5 Ono Room 5
7 7 Ono Room 7