הודעות וחדשות

קמפוס אינטרנטי

קמפוס אינטרנטי

על ידי Admin User בתאריך
מספר תגובות: 0

כיתות לימוד -"קמפוס אינטרנטי"
כניסת סטודנטים   פניה לתמיכה בווצטאפ

מרצים: להיכנס מהמחשב באמצעות תוכנת זום
סטודנטים
לחצו על מספר הכיתה לכניסה
לצורך צפיה במערכת שעות שבועית - יש להתחבר למוודל!!

מספר הכיתה
100
101
102
104
105
201
202
203
204
214
215
301
302
303
5
7