הודעות וחדשות

חדשות כלליות והודעות

דיוןנפתח על ידיתגובותהודעה אחרונה
בראש הרשימהשחזור סיסמה \ קוד סודי למערכות מתוקשבות תמונה של Admin User Admin User 0 Admin User
15/11/2019, 06:07
בראש הרשימהאפליקציה - כולל מילוי משובים(סקרים) תמונה של Admin User Admin User 0 Admin User
8/03/2019, 20:11
בראש הרשימהנפתח אתר תמיכה למרצים וסטודנטים תמונה של Admin User Admin User 0 Admin User
30/06/2018, 01:30
בראש הרשימההמכללה האקדמית לחברה ואמנויות תמונה של Admin User Admin User 0 Admin User
10/11/2017, 06:34
בראש הרשימהכניסה למערכות מתוקשבות - המכללה האקדמית לחברה ואמנויות תמונה של Admin User Admin User 0 Admin User
10/11/2017, 06:33
בראש הרשימהכניסה למוודל תמונה של Admin User Admin User 0 Admin User
24/10/2016, 07:59
אפליקצית Moddle למכשירים ניידים תמונה של Admin User Admin User 0 Admin User
28/08/2015, 09:02